31 Μαρτίου, 2023

Επιτόκια: Νέα αύξηση κατά 75 μονάδες βάσης από την ΕΚΤ

Σε νέα αύξηση των επιτοκίων του ευρώ κατά 75 μονάδες βάσης προχώρησε η EKT . Πλέον, το βασικό επιτόκιο του ευρώ διαμορφώνεται στο 2% ενώ αυτό της αποδοχής καταθέσεων από την ΕΚΤ ανέρχεται σε 1,5%. Και αυτό ενώ πριν τον Ιούλιο, όταν και ξεκίνησε το ντόμινο των αυξήσεων το βασικό επιτόκιο του ευρώ ήταν μηδενικό, ενώ αυτό της αποδοχής καταθέσεων αρνητικό, στο -0,5%.

Ουσιαστικά, για μια ακόμη συνεδρίαση πέρασε η «σκληρή γραμμή» στους κόλπους της ΕΚΤ, ενώ, με βάση και τα όσα αναφέρει το σχετικό κείμενο της απόφασης, δεν αποκλείεται να συνεχιστούν οι αυξήσεις και στις επόμενες συνεδριάσεις. Καθώς η ΕΚΤ παραμένει προσηλωμένη στο στόχο της να επαναφέρει τον πληθωρισμό στο επίπεδο του 2%, φαίνεται να δίνει πρωτεραιότητα στην τιθάσευσή του, βάζοντας σε δεύτερη μοίρα τον κίνδυνο ύφεσης για την Ευρωζώνη και τις συνέπειες των αυξημένων επιτοκίων για τους δανειολήπτες.

Όπως αναφέρει στο κείμενό της απόφασής της η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, «το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε σήμερα να αυξήσει τα τρία βασικά επιτόκια της ΕΚΤ κατά 75 μονάδες βάσης. Με αυτήν την τρίτη στη σειρά σημαντική αύξηση των επιτοκίων, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο ως προς την άρση της διευκολυντικής κατεύθυνσης της νομισματικής πολιτικής. Το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβε τη σημερινή απόφαση και αναμένει ότι θα αυξήσει τα επιτόκια περαιτέρω ούτως ώστε να διασφαλίσει την έγκαιρη επαναφορά του πληθωρισμού στον μεσοπρόθεσμο στόχο του 2%. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα στηρίξει τη μελλοντική πορεία των επιτοκίων πολιτικής στην εξέλιξη των προοπτικών για τον πληθωρισμό και την οικονομία, ακολουθώντας μια προσέγγιση σύμφωνα με την οποία οι αποφάσεις θα λαμβάνονται από συνεδρίαση σε συνεδρίαση».