31 Μαρτίου, 2023

Πρόγραμμα Αειθαλεία: Ξεκίνησε η διαβούλευση για τον εθελοντισμό ατόμων τρίτης ηλικίας

Το μεγάλο ζητούμενο σε μία χώρα που συνεχώς γηράσκει και οι πόροι της είναι περιορισμένοι, αποτελεί η λογική της ενεργούς και υγιούς γήρανσης. Ηλικιωμένοι ναι, αλλά με διάθεση να προσφέρουν τόσο στον εαυτό τους, όσο και στην κοινωνία.

Το έργο «Αειθαλεία, ένα Ολιστικό πρόγραμμα για τον εθελοντισμό ατόμων Τρίτης ηλικίας και την ενεργή συμμετοχή τους στα κοινά» υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund, με φορέα υλοποίησης την AμKE ΕΛΙΞ – Προγράμματα Εθελοντικής Εργασίας και εταίρους το Πανεπιστήμιο Πατρών, την ΠΡΟΟΨΙΣ Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε. και την OTEAcademy.

Το έργο στοχεύει στην ανάδειξη της ενεργητικής συμμετοχής των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας μέσω της εθελοντικής προσφοράς, προκειμένου να καθιερωθεί η ενεργός γήρανση ως καλή πρακτική υγείας και ποιότητας ζωής, αλλά και να προαχθεί η κοινωνική και διαγενεακή αλληλεγγύη.

Ως ισότιμος εταίρος του Προγράμματος «Αειθαλεία», το Πανεπιστήμιο Πάτρας ξεκίνησε από τον Σεπτέμβριο του 2022 την κοινωνική διαβούλευση, απευθύνοντας δημόσια ανοικτή πρόσκληση για συμμετοχή τόσο σε δημόσιους φορείς (Υπουργεία, Διοίκηση και στελέχη φορέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης Πρώτου και Δεύτερου βαθμού, Πανεπιστήμια κλπ.) όσο και σε φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών (π.χ. Μ.Κ.Ο., Εθελοντικές Οργανώσεις, Σύλλογοι κλπ.).

Η συμμετοχή στην κοινωνική διαβούλευση περιλαμβάνει ειδικότερα, τα εξής σημεία:

  • Ενημέρωση για το Πρόγραμμα «Αειθαλεία»
  • Πρόσκληση σε ομαδική τηλεδιάσκεψη στο πλαίσιο διεξαγωγής τεσσάρων ομάδων εστίασης (focus group)

Η επόμενη φάση του Προγράμματος «Αειθαλεία», αρχής γενομένης από τον Οκτώβριο του 2022, περιλαμβάνει τη διεξαγωγή εμπειρικής έρευνας υπό την ευθύνη του Πανεπιστημίου Πατρών, με σκοπό την αποτύπωση των ψηφιακών δεξιοτήτων ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας, αλλά και της γενικότερης στάσης τους απέναντι στον εθελοντισμό.