Η Ελλάδα, η γενέτειρα της φιλοσοφίας, έχει αφήσει ανεξίτηλο στίγμα στην παγκόσμια ιστορία της σκέψης. Από τον Θαλή, που θεωρείται ο πρώτος Δυτικός φιλόσοφος, μέχρι τους Στωικούς και τους Σκεπτικιστές, η αρχαία ελληνική φιλοσοφία άνοιξε τις πόρτες σε έναν ιδιαίτερο τρόπο σκέψης που παρείχε τις ρίζες για τη Δυτική πνευματική παράδοση4.

Η Αρχή της Φιλοσοφίας

Η φιλοσοφία όπως την γνωρίζουμε σήμερα αναπτύχθηκε στην αρχαία Ελλάδα, ξεκινώντας τον 6ο αιώνα π.Χ. Οι φιλόσοφοι αναζητούσαν απαντήσεις στα μεγάλα ερωτήματα της ζωής και του κόσμου. Αυτό που διακρίνει τις φιλοσοφικές απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα είναι η προϋπόθεση ότι οι απαντήσεις βασίζονται στη λογική. Δηλαδή, η δύναμη μιας φιλοσοφικής εξήγησης εξαρτάται από τη δύναμη των λόγων που μπορούν να βρεθούν για να την υποστηρίξουν3.

Οι Πρωτοπόροι της Φιλοσοφίας

Οι πρώτοι φιλόσοφοι, όπως ο Θαλής, ο Πυθαγόρας, ο Πλάτων και ο Αριστοτέλης, έθεσαν τα θεμέλια της φιλοσοφικής σκέψης. Ο Σωκράτης, για παράδειγμα, έγραψε τίποτα, αλλά ο Πλάτων έγραψε διαλόγους που παρουσίαζαν τον μέντορά του Σωκράτη να συμμετέχει σε φιλοσοφικές συζητήσεις με διάφορα άτομα στην Αθήνα, κάποια από αυτά ήταν συμπολίτες του και άλλοι επισκέπτες στην πόλη2. Ο Αριστοτέλης, ο πιο γνωστός μαθητής του Πλάτωνα, έγραψε εκτενώς σε όλους τους κύριους τομείς της φιλοσοφίας, συμπεριλαμβανομένης της λογικής, της μεταφυσικής και της ηθικής2.

Η φιλοσοφία της αρχαίας Ελλάδας άγγιξε πολλές πτυχές της ζωής, από την αστρονομία, την επιστημολογία, τα μαθηματικά, την πολιτική φιλοσοφία, την ηθική, τη μεταφυσική, την οντολογία, τη λογική, τη βιολογία, τη ρητορική και την αισθητική5. Αυτή η πλούσια παράδοση έχει επηρεάσει σημαντικά τον Δυτικό πολιτισμό και συνεχίζει να είναι ζωντανή και επίκαιρη μέχρι σήμερα.