Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας (ΕΤΕ), η παραδοσιακή και πρώην κρατική τράπεζα που βρίσκεται στις περισσότερες ελληνικές αγορές, ιδρύθηκε το 1841 και ήταν η πρώτη τράπεζα που συστάθηκε στο Νεότερο Ελληνικό Κράτος2. Σήμερα, η ΕΤΕ κατέχει μία από τις μεγαλύτερες θέσεις στην ελληνική χρηματοπιστωτική αγορά, παίζοντας καθοριστικό ρόλο στην υποστήριξη της ελληνικής οικονομίας και την οικονομική και κοινωνική μεταμόρφωση της χώρας2.

Παρά την ιστορική της σχέση με το ελληνικό κράτος, η ΕΤΕ δεν είναι πλέον κρατική τράπεζα. Σύμφωνα με πρόσφατες αναφορές, η Ελλάδα ετοιμάζεται να πουλήσει ένα ποσοστό 20% της ΕΤΕ ως μέρος του σχεδίου αποχωρητηρίων για τους δανειστές της χώρας1. Η κίνηση αυτή αναμένεται να πραγματοποιηθεί τον Νοέμβριο, με στόχο την προσέλκυση όσο το δυνατόν περισσότερων μακροπρόθεσμων επενδυτών1.

Η ΕΤΕ έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην τοπική κοινότητα, καθώς έχει καταφέρει να δημιουργήσει ισχυρές σχέσεις με τους πελάτες της, απολαμβάνοντας την εμπιστοσύνη ενός αναλογικά μεγάλου αριθμού του πληθυσμού της χώρας σε σχέση με το μερίδιο αγοράς της2. Ωστόσο, μετά την οικονομική κρίση του 2008, η Ελλάδα υπέστη μια παρατεταμένη περίοδο ύφεσης, κυρίως λόγω της υπερχρέωσης του κράτους2. Αυτό οδήγησε σε μια αλλαγή στην αγορά και στη στρατηγική της ΕΤΕ2.

Σήμερα, η ΕΤΕ απολαμβάνει τη μεγαλύτερη ψηφιακή βάση πελατών στην Ελλάδα, με 3 εκατομμύρια εγγεγραμμένους χρήστες2. Η αναγνώριση για την “Καλύτερη Καινοτομία στη Λιανική Τραπεζική Ελλάδα 2020” από τον International Banker είναι μια απόδειξη των αποτελεσμάτων της εργασίας της τα τελευταία χρόνια2.

Συχνές Ερωτήσεις (FAQ)

Είναι η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας κρατική τράπεζα;
Όχι, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας δεν είναι πλέον κρατική τράπεζα. Η Ελλάδα ετοιμάζεται να πουλήσει ένα ποσοστό 20% της ΕΤΕ ως μέρος του σχεδίου αποχωρητηρίων για τους δανειστές της χώρας1.

Πότε ιδρύθηκε η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας;
Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας ιδρύθηκε το 1841 και ήταν η πρώτη τράπεζα που συστάθηκε στο Νεότερο Ελληνικό Κράτος2.

Πόσοι χρήστες έχει η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας στην ψηφιακή της πλατφόρμα;
Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας έχει τη μεγαλύτερη ψηφιακή βάση πελατών στην Ελλάδα, με 3 εκατομμύρια εγγεγραμμένους χρήστες2.

Εξηγήσεις Όρων

Αποχωρητήρια: Στην οικονομία, τα αποχωρητήρια αναφέρονται σε ένα σχέδιο ή μια πολιτική που αποσκοπεί στην πώληση, την απομάκρυνση ή την αποσύνδεση των επενδύσεων ή των επιχειρηματικών μονάδων ενός εταιρείας ή ενός δημόσιου οργανισμού.

Ψηφιακή Βάση Πελατών: Αναφέρεται στον αριθμό των πελατών που χρησιμοποιούν τις ψηφιακές υπηρεσίες μιας εταιρείας, όπως η διαδικτυακή τραπεζική.

Κρατική Τράπεζα: Μια τράπεζα που ανήκει εξ ολοκλήρου ή εν μέρει στο κράτος και την οποία διαχειρίζεται ο δημόσιος τομέας.