22 Σεπτεμβρίου, 2023

Η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις πυρκαγιές με λάθος τρόπο: Πώς η προσέγγιση της χώρας θα μπορούσε να βελτιωθεί

Η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις πυρκαγιές με λάθος τρόπο, καθώς η στρατηγική της εστιάζει κυρίως στην ενίσχυση της πυροσβεστικής δύναμης, αντί να λαμβάνει υπόψη της τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης4. Το καλοκαίρι του 2023, η Ελλάδα πλήγηκε από πολλές πυρκαγιές, με τη μεγαλύτερη πυρκαγιά που έχει καταγραφεί ποτέ στην Ευρωπαϊκή Ένωση να σημειώνεται κοντά στην πόλη της Αλεξανδρούπολης1. Ως αποτέλεσμα, η χώρα έχει υποστεί πολύ μεγαλύτερη καταστροφή από πυρκαγιές σε σύγκριση με άλλες χώρες με παρόμοια τοπία και κλιματικές συνθήκες4.

Η Ελλάδα έχει χάσει 120.000 εκτάρια γης σε πυρκαγιές μέχρι στιγμής το 2023, μία από τις χειρότερες ετήσιες καταγραφές της, και η περίοδος των πυρκαγιών δεν έχει τελειώσει ακόμη11. Η κατάσταση επιδεινώνεται από την έλλειψη προετοιμασίας για τις πυρκαγιές που όλοι γνώριζαν ότι θα έρθουν, καθώς και από την καταστροφή του φυσικού τοπίου και των σπιτιών και των βιοτικών πόρων της χώρας7.

Για να βελτιώσει την αντιμετώπιση των πυρκαγιών, η Ελλάδα θα πρέπει να αναθεωρήσει τη στρατηγική της και να εστιάσει στην προστασία και τη διαχείριση των δασών, την ενίσχυση των μέτρων πρόληψης πυρκαγιών και την εκπαίδευση του κοινού σχετικά με τους κινδύνους και τις πρακτικές πρόληψης. Επίσης, η χώρα θα πρέπει να επενδύσει στη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των διαφόρων φορέων που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών, όπως η πυροσβεστική υπηρεσία, οι δημοτικές και περιφερειακές αρχές11.