22 Σεπτεμβρίου, 2023

Η Ελλάδα κερδίζει από την πώληση πλοίων στη Ρωσία

Η Ελλάδα, ως η μεγαλύτερη ναυτιλιακή χώρα στον κόσμο, κερδίζει από την πώληση παλαιών πλοίων, ενώ παράλληλα επιτρέπει στη Μόσχα να παρακάμψει τις κυρώσεις1. Τον Δεκέμβριο, οι χώρες της G-7, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Αυστραλία εισήγαγαν ένα ανώτατο όριο τιμής που απαγόρευε στις εταιρείες που εδρεύουν στις χώρες που επιβάλλουν κυρώσεις να εμπορεύονται ή να μεταφέρουν ρωσικό πετρέλαιο από θάλασσα σε τιμές άνω των 60 δολαρίων ανά βαρέλι1. Η ζήτηση για το πετρέλαιο παρέμεινε ισχυρή, αλλά τα ρωσικά δεξαμενόπλοια αντιμετώπισαν δυσκολίες στη μεταφορά του λόγω των κυρώσεων1. Οι ελληνικοί ναυτιλιακοί οίκοι ήρθαν να βοηθήσουν, ενώ και η Τουρκία αυξάνει τις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου1.

Παρόλο που οι ελληνικές λιμενικές και ναυτιλιακές εταιρείες δεν παραβιάζουν τους νόμους, η κατάσταση αυτή θα αλλάξει όταν τεθούν σε ισχύ οι απαγορεύσεις της ΕΕ για το ρωσικό πετρέλαιο3. Η Ελληνική κυβέρνηση θα μπορούσε να έχει ζητήσει από τις εταιρείες να μην υποστηρίζουν τη Ρωσία, αλλά μετά την 5η Δεκεμβρίου, η βοήθεια στην εξαγωγή ρωσικού πετρελαίου θα είναι παράνομη3.