Η Ελλάδα ξεκίνησε τη διαδικασία πώλησης του 20% της Εθνικής Τράπεζας, της δεύτερης μεγαλύτερης τράπεζας της χώρας ανάλογα με την αγοραστική αξία1. Η πώληση των μετοχών της Εθνικής Τράπεζας θα γίνει μέσω δημόσιας προσφοράς και ιδιωτικής τοποθέτησης από τις 14 έως τις 16 Νοεμβρίου1. Αυτή η κίνηση είναι μέρος του σχεδίου αποχώρησης της χώρας από τους δανειστές της3.

Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος είναι μια παγκόσμια τραπεζική και χρηματοοικονομική εταιρεία με έδρα την Αθήνα, Ελλάδα. Είναι η μεγαλύτερη ελληνική τράπεζα ανάλογα με τα συνολικά της περιουσιακά στοιχεία5. Το 85% των καθαρών κερδών προ φόρων και προ προβλέψεων της εταιρείας προέρχεται από τις επιχειρήσεις της στην Ελλάδα, ενώ το υπόλοιπο 15% προέρχεται από τη Νοτιοανατολική Ευρώπη5.

Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος προσφέρει χρηματοοικονομικά προϊόντα και υπηρεσίες για εταιρικούς και θεσμικούς πελάτες, καθώς και για ιδιωτικούς και επαγγελματικούς πελάτες5. Οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν τραπεζικές υπηρεσίες, υπηρεσίες διαχείρισης περιουσίας, ασφαλιστικές υπηρεσίες, υπηρεσίες επενδυτικής τραπεζικής και υπηρεσίες ανάπτυξης επιχειρήσεων5.

Συχνές Ερωτήσεις (FAQ)

Τι είναι η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος;
Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος είναι μια παγκόσμια τραπεζική και χρηματοοικονομική εταιρεία με έδρα την Αθήνα, Ελλάδα. Είναι η μεγαλύτερη ελληνική τράπεζα ανάλογα με τα συνολικά της περιουσιακά στοιχεία5.

Ποιο είναι το ποσοστό της Εθνικής Τράπεζας που πωλείται;
Η Ελλάδα ξεκίνησε τη διαδικασία πώλησης του 20% της Εθνικής Τράπεζας1.

Πώς θα γίνει η πώληση των μετοχών της Εθνικής Τράπεζας;
Η πώληση των μετοχών της Εθνικής Τράπεζας θα γίνει μέσω δημόσιας προσφοράς και ιδιωτικής τοποθέτησης1.

Εξηγήσεις Όρων

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος: Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος είναι μια παγκόσμια τραπεζική και χρηματοοικονομική εταιρεία με έδρα την Αθήνα, Ελλάδα. Είναι η μεγαλύτερη ελληνική τράπεζα ανάλογα με τα συνολικά της περιουσιακά στοιχεία5.

Δημόσια Προσφορά: Μια δημόσια προσφορά είναι μια προσφορά από μια εταιρεία για την πώληση των μετοχών της στο ευρύ κοινό. Συνήθως γίνεται μέσω της εκδόσεως νέων μετοχών, αλλά μπορεί επίσης να γίνει μέσω της πώλησης υπάρχουσων μετοχών.

Ιδιωτική Τοποθέτηση: Μια ιδιωτική τοποθέτηση είναι μια προσφορά από μια εταιρεία για την πώληση των μετοχών της σε επενδυτές εκτός της αγοράς αξιών. Αυτό συνήθως γίνεται για να συγκεντρώσει κεφάλαιο γρήγορα ή για να αποφύγει τις ρυθμιστικές απαιτήσεις που συνδέονται με τη δημόσια προσφορά.