22 Σεπτεμβρίου, 2023

Η Σίφνος αντιμετωπίζει τον υπερτουρισμό: Ένα σχέδιο επιβίωσης για τα ελληνικά νησιά

Στη Σίφνο, ένα από τα ελληνικά νησιά, η επιθυμία για αυστηρότερους περιορισμούς στην τουριστική ανάπτυξη έχει πλέον εξαπλωθεί ακόμη και στην επιχειρηματική κοινότητα1. Το νησί διαθέτει μια μοναδική συνδυασμό πολιτικής βούλησης και πολιτιστικής ζωντάνιας, που του προσφέρει μια ευκαιρία να γίνει μια ιστορία υπερτουρισμού με ευτυχισμένο ή τουλάχιστον όχι τραγικό τέλος.

Η Σίφνος είναι ένα νησί που δεν είναι πολύ γνωστό, καθώς οι περισσότεροι τουρίστες επιλέγουν άλλα νησιά2. Ωστόσο, η ανάπτυξη του τουρισμού στο νησί έχει οδηγήσει σε αυξημένη πίεση στο φυσικό περιβάλλον και στους πόρους του1. Για να αντιμετωπίσει αυτήν την κατάσταση, η Σίφνος εξετάζει τη δυνατότητα διεξαγωγής επιστημονικής μελέτης που θα θεσπίσει απόλυτα οικολογικά όρια και θα περιορίσει τον συνολικό αριθμό των επισκεπτών1.

Παρά την ανάγκη για περιορισμό του τουρισμού, η Ελλάδα εξακολουθεί να βασίζεται σε αυτόν για την οικονομία της4. Ο τουρισμός αντιπροσωπεύει περίπου το 20% του ΑΕΠ της χώρας και ένα στους πέντε θέσεις εργασίας4. Ωστόσο, η αύξηση των αριθμών των τουριστών έχει οδηγήσει σε προβλήματα, όπως η έλλειψη γιατρών και ασθενοφόρων σε ορισμένα νησιά5.

Η Σίφνος αντιμετωπίζει τον υπερτουρισμό με σοβαρότητα και αποφασιστικότητα, ελπίζοντας να βρει μια ισορροπία μεταξύ της τουριστικής ανάπτυξης και της προστασίας του περιβάλλοντος και των πόρων της. Με τη σωστή προσέγγιση και τη στήριξη της κοινότητας, η Σίφνος μπορεί να γίνει ένα παράδειγμα για άλλα ελληνικά νησιά που αντιμετωπίζουν παρόμοιες προκλήσεις.