Το Κέντρο BYU Jerusalem ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι θα μετακινήσει όλους τους φοιτητές και τους καθηγητές στην Ελλάδα, όπου θα συνεχιστούν οι σπουδές1. Συνολικά, 93 φοιτητές και καθηγητές του BYU, καθώς και οικογένειες καθηγητών και ζευγάρια υπηρεσιών θα μετακομίσουν στην Ελλάδα4. Περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με το πού θα συνεχιστούν οι σπουδές δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμη.

Η μετακίνηση αυτή έρχεται ως απάντηση στην επιδεινούμενη κατάσταση ασφαλείας στην περιοχή. “Το πρόγραμμα του Φθινοπώρου 2023 στο Κέντρο Jerusalem μετακινείται επί του παρόντος στην Ελλάδα”, δήλωσαν οι αξιωματούχοι του κέντρου σε μια ενημέρωση ασφαλείας δύο προτάσεων2. Η απόφαση αυτή έχει ληφθεί με σκοπό την προστασία των φοιτητών, των καθηγητών και των οικογενειών τους.

Παρά την αναστάτωση που προκαλεί η μετακίνηση, το Κέντρο BYU Jerusalem επιβεβαιώνει ότι οι σπουδές θα συνεχιστούν χωρίς διακοπή. Οι φοιτητές και οι καθηγητές θα έχουν την ευκαιρία να συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους σε ένα νέο περιβάλλον, ενώ παράλληλα θα διατηρούν την ασφάλεια και την ευημερία τους3. Η μετακίνηση αυτή αποτελεί μια σημαντική προσπάθεια για την διατήρηση της συνέχειας της εκπαίδευσης κατά τη διάρκεια αυτής της δύσκολης περιόδου.