22 Σεπτεμβρίου, 2023

Νέα μαχητικά αεροσκάφη Stealth για Ελλάδα και Τουρκία: Επιπτώσεις στις σχέσεις των χωρών και το ΝΑΤΟ

Η Ελλάδα και η Τουρκία, δύο από τα λιγότερο φιλικά μέλη του ΝΑΤΟ, σχεδιάζουν να αποκτήσουν νέα μαχητικά αεροσκάφη Stealth μέχρι το τέλος της δεκαετίας1. Η Ελλάδα αποκτά F-35 από τις ΗΠΑ, ενώ η Τουρκία κατασκευάζει το εγχώρια σχεδιασμένο TF Kaan1. Οι έντονες σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών έχουν προκαλέσει ανησυχίες εντός της συμμαχίας.

Η Αθήνα αναμένεται να αρχίσει να λαμβάνει τα πρώτα από τουλάχιστον 20 F-35A μαχητικά αεροσκάφη μεταξύ του 2028 και του 2033, σύμφωνα με τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης1. Η Άγκυρα, που απαγορεύτηκε από την αγορά F-35 λόγω της αγοράς του ρωσικού συστήματος αεράμυνας S-400, αναμένεται να αρχίσει να εξοπλίζει το TF Kaan σε συγκρίσιμο χρονικό πλαίσιο1. Η Turkish Aerospace Industries αναφέρει ότι μπορεί να παραδώσει τα πρώτα 20 αεροσκάφη το 20283.

Οι εξελίξεις αυτές θα μπορούσαν να έχουν επιπτώσεις στις σχέσεις Ελλάδας και Τουρκίας, καθώς και στη σταθερότητα της περιοχής. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται τρία σημαντικά ζητήματα που προκύπτουν από αυτήν την κατάσταση.

Ενίσχυση των στρατιωτικών δυνατοτήτων και ανταγωνισμός

Η απόκτηση νέων μαχητικών αεροσκαφών Stealth από την Ελλάδα και την Τουρκία θα ενισχύσει σημαντικά τις στρατιωτικές τους δυνατότητες. Ωστόσο, αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε αυξημένο ανταγωνισμό και ένταση μεταξύ των δύο χωρών, καθώς και σε πιθανές συγκρούσεις στον εναέριο χώρο.

Επιπτώσεις στο ΝΑΤΟ

Η ανάπτυξη νέων μαχητικών αεροσκαφών από την Ελλάδα και την Τουρκία θα μπορούσε να έχει επιπτώσεις στη σταθερότητα του ΝΑΤΟ. Οι έντονες σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών έχουν ήδη προκαλέσει ανησυχίες εντός της συμμαχίας, και η απόκτηση νέων στρατιωτικών δυνατοτήτων.