Η Ελλάδα, μια χώρα που πρόσφατα βγήκε από μια δεκαετή οικονομική κρίση, αναπτύσσει μια ενεργειακή στρατηγική που επιδιώκει την ανεξαρτησία από τα ορυκτά καύσιμα και την προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας123. Η στρατηγική αυτή είναι απαραίτητη και στρατηγική, καθώς η Ελλάδα αναμένεται να ανακάμψει κατά 6,1% φέτος, μετά από μια συρρίκνωση κοντά στο 10% κατά τη διάρκεια της πανδημίας και κατά ένα τέταρτο κατά τη διάρκεια της χρεοκοπίας1.

Η Ελλάδα στοχεύει να παράγει το 60% της ενέργειάς της από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έως το 2030 και να είναι κλιματικά ουδέτερη έως το 2050123. Η Ελλάδα έχει ήδη κάνει σημαντικά βήματα προς αυτήν την κατεύθυνση, με την εγκατάσταση νέων αιολικών πάρκων και ηλιακών πάνελ, την κλειστική των λιγνιτικών ορυχείων και την ενθάρρυνση της χρήσης ηλεκτρικών αυτοκινήτων123.

Ωστόσο, η μετάβαση στην καθαρή ενέργεια δεν είναι χωρίς προκλήσεις. Οι κάτοικοι των χωριών προσπαθούν να εμποδίσουν την εγκατάσταση αιολικών τουρβίνων, ισχυριζόμενοι ότι θα απωθήσουν τους τουρίστες, η κύρια πηγή εισοδήματος της Ελλάδας1. Επίσης, η αύξηση της τιμής του φυσικού αερίου, που χρησιμοποιείται για τη γέφυρα της μετάβασης από το πετρέλαιο στην ανανεώσιμη ενέργεια, πλήττει τα φτωχότερα νοικοκυριά, αναγκάζοντας την κυβέρνηση να επιδοτήσει το κόστος1.

Παρά τις προκλήσεις, η Ελλάδα παραμένει αποφασισμένη να προχωρήσει στην ενεργειακή μετάβαση. Η κυβέρνηση έχει θέσει φιλόδοξους στόχους για την ανάπτυξη της ανανεώσιμης ενέργειας, την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης και την μείωση της ενεργειακής φτώχειας23. Με την υλοποίηση αυτής της στρατηγικής, η Ελλάδα ελπίζει να δημιουργήσει ένα πιο βιώσιμο και ανθεκτικό οικονομικό μοντέλο για το μέλλον.

Συχνές Ερωτήσεις (FAQ)

Τι είναι η ανανεώσιμη ενέργεια;
Η ανανεώσιμη ενέργεια προέρχεται από φυσικές πηγές που ανανεώνονται συνεχώς, όπως ο ήλιος, ο αέρας, το νερό και η γεωθερμική ενέργεια.

Τι είναι η ενεργειακή απόδοση;
Η ενεργειακή απόδοση αναφέρεται στην ικανότητα να χρησιμοποιούμε λιγότερη ενέργεια για την παραγωγή της ίδιας ποσότητας υπηρεσιών ή προϊόντων.

Τι είναι η ενεργειακή φτώχεια;
Η ενεργειακή φτώχεια αναφέρεται στην κατάσταση όπου ένα νοικοκυριό δεν μπορεί να παρέχει την απαραίτητη ενέργεια για την ικανοποίηση των βασικών αναγκών του, όπως η θέρμανση, ο φωτισμός και η μαγείρεψη.

Τι είναι τα ορυκτά καύσιμα;
Τα ορυκτά καύσιμα είναι φυσικές πηγές ενέργειας που προέρχονται από τη γη, όπως το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο και τον άνθρακα. Η καύση των ορυκτών καυσίμων παράγει ενέργεια αλλά επίσης και αέρια θερμοκηπίου, τα οποία συμβάλλουν στην κλιματική αλλαγή.