Ιστορικό Πλαίσιο

Η Ουκρανία είναι μια χώρα στην Ανατολική Ευρώπη και αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή χώρα μετά τη Ρωσία3. Ως αναπτυσσόμενη χώρα, είναι η φτωχότερη χώρα στην Ευρώπη ανάλογα με το ΑΕΠ ανά κεφαλήν και η διαφθορά παραμένει ένα σημαντικό πρόβλημα3. Ωστόσο, λόγω της εκτεταμένης γόνιμης γης, η Ουκρανία πριν από τον πόλεμο ήταν ένας από τους μεγαλύτερους εξαγωγείς σιτηρών στον κόσμο3.

Οικονομική Κατάσταση

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΔΝΤ το 2019, πριν από την έξαρση της πανδημίας του κορωνοϊού, το ΑΕΠ ανά κεφαλήν της Ουκρανίας ήταν κάτω από 4.000 δολάρια3. Αυτό είναι χαμηλότερο από τη Δημοκρατία της Αλβανίας, τη Δημοκρατία της Μολδαβίας ή το μη αναγνωρισμένο Κόσοβο3. Σήμερα, η Ουκρανία είναι η φτωχότερη χώρα της Ευρώπης3.

Συμπεράσματα

Η Ουκρανία είναι μια χώρα με πλούσιο ιστορικό υπόβαθρο και μεγάλο γεωργικό δυναμικό. Ωστόσο, η οικονομική κατάσταση της χώρας είναι αδύναμη και η διαφθορά παραμένει ένα σημαντικό πρόβλημα. Η Ουκρανία πρέπει να αντιμετωπίσει αυτές τις προκλήσεις για να βελτιώσει την οικονομική της κατάσταση και να αυξήσει το βιοτικό επίπεδο των πολιτών της.