Βιογραφίες

Τραγούδια και καλλιτέχνες που άφησαν εποχή, μαζί με αυτούς που την εκφράζουν σήμερα. Μαθαίνουμε την ζωή μεγάλων καλλιτεχνών και συγκροτημάτων που σημάδεψαν την ιστορία της μουσικής παγκοσμίως.